İLKELERİMİZ

 • Baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek
 • Çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak
 • Suiistimale ve istismara mani olmak
 • Her değeri yerinde, zamanında ve ölçüsünce kullanmak
 • Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek
 • Yenilikleri ve teknolojileri en hızlı şekilde transfer etmek
 • Reel sektörü öncelemek
 • Sivil toplum duyarlılığını ön planda tutmak
 • Değerlerimizi kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirmek ve her platformda temsil edebilmek
 • Karar verirken istişareye özen göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek
 • Sabırlı olmak
 • Öğrenmek ve Eğitmek
 • Toplam faydayı esas almak
 • Eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygunluk
 • Hak
 • Adalet
 • Ahlak
 • Sevgi
 • Sorumluluk
 • Özgürlük
 • Erdemlilik
 • Kalite
 • Yenilenme
 • İsraftan kaçınma