ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI…

0

“Miraç Kandili hicretten bir buçuk yıl önce vuku bulduğu rivayet olunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de İsra suresinin 1. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: ‘Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’’

Miraç; hüzün ve elem dolu günlerden geçmekte olan Resûl-i Ekrem’in, Rabbi tarafından teselli edildiği ve huzura kabul buyrulduğu gecedir. Miraç; Sevgili Peygamberimizin Allah’ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç; Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O’na yaklaşmanın adıdır. Miraç; yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süflî olandan vazgeçip ulvî olana yönelme çabasıdır.

Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslâm coğrafyasında güvenin, huzurun, yeniden hâkim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslâm dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık; ahlâkına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın, âlem-i İslâm’ın Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin paslanan ruhlara cila, zehirlenen zihinlere deva, parçalanan yüreklere şifa olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen isminizi giriniz.